درباره ما

شركت‌ تجهيز انديش‌ ياران تايكو ((TAYCo. با بهره گيري از متخصصين با بيش از پانزده سال سابقه در زمينه تجهيزات آزمايشگاهي در سال ١٣٧٩ تاسيس گرديد .